Grid

Start
0
 • Ingame: ScHmiDi.711
2
 • Ingame: TaRrY.779
A0
2
 • Ingame: -
0
 • Ingame:
A1
2
 • Ingame: ushouldscareme
0
 • Ingame:
A2
0
 • Ingame:
0
FREEWIN
A3
0
 • Ingame: tribunus
0
FREEWIN
A4
0
 • Ingame: Skim.853
0
FREEWIN
A5
0
 • Ingame: PrAEcEptOr.720
0
FREEWIN
A6
0
 • Ingame: -Bandito-
0
FREEWIN
A7
0
 • Ingame: DonEast
0
FREEWIN
A8
0
 • Ingame: FAKE.2324
0
FREEWIN
A9
0
 • Ingame: raKeto.177
0
FREEWIN
A10
0
 • Ingame: Muckles
0
FREEWIN
A11
0
 • Ingame: LionS #309
0
FREEWIN
A12
0
 • Ingame: ZxGanon
0
FREEWIN
A13
0
 • Ingame: _En1gma_
0
FREEWIN
A14
0
 • Ingame: Mantaza
0
FREEWIN
A15
Achtelfinale
2
 • Ingame: TaRrY.779
0
 • Ingame: -
B0
0
 • Ingame: ushouldscareme
2
 • Ingame:
B1
2
 • Ingame: tribunus
0
 • Ingame: Skim.853
B2
2
 • Ingame: PrAEcEptOr.720
0
 • Ingame: -Bandito-
B3
2
 • Ingame: DonEast
1
 • Ingame: FAKE.2324
B4
2
 • Ingame: raKeto.177
1
 • Ingame: Muckles
B5
1
 • Ingame: LionS #309
2
 • Ingame: ZxGanon
B6
2
 • Ingame: _En1gma_
1
 • Ingame: Mantaza
B7
Viertelfnale
2
 • Ingame: TaRrY.779
0
 • Ingame:
C0
2
 • Ingame: tribunus
1
 • Ingame: PrAEcEptOr.720
C1
0
 • Ingame: DonEast
2
 • Ingame: raKeto.177
C2
0
 • Ingame: ZxGanon
2
 • Ingame: _En1gma_
C3
Halbfinale
2
 • Ingame: TaRrY.779
1
 • Ingame: tribunus
D0
0
 • Ingame: raKeto.177
2
 • Ingame: _En1gma_
D1
Finale
0
 • Ingame: TaRrY.779
3
 • Ingame: _En1gma_
E0
Spiel um Platz 3
2
 • Ingame: tribunus
0
 • Ingame: raKeto.177
E1
Turniergewinner
1.
_Enigma_
2.
ESC.TaRrY
3.
tribunus